Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubartów

Skład Rady Gminy

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejność Zdjecie Dane
Robert Stanisław Piętka Przewodniczący Rady Gminy 0 1 Robert Stanisław Piętka
Stanowisko
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Adam Borzęcki Z-ca Przew. Rady Gminy 0 2 Stanisław Adam Borzęcki
Stanowisko
Z-ca Przew. Rady Gminy
Mirosław Domański Z-ca Przew. Rady Gminy 0 3
Imię i nazwisko
Stanowisko
Z-ca Przew. Rady Gminy
Zbigniew Marian Woźniak Z-ca Przew. Rady Gminy 0 4 Zbigniew Woźniak
Stanowisko
Z-ca Przew. Rady Gminy
Mieczysław Chlebiej Radny 0 5 Mieczysław Chlebiej
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny
Sławomir Andrzej Foltyn Radny 0 6 Sławomir Andrzej Foltyn
Stanowisko
Radny
Mariusz Stanisław Kuchciak Radny 0 7 Mariusz Kuchciak
Stanowisko
Radny
Anna Agnieszka Lipska Radna 0 8 Anna Agnieszka Lipska
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radna
Tadeusz Małyska Radny 0 9
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny
Krzysztof Rodak Radny 0 12 Krzysztof Rodak
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny
Antoni Szczepaniak Radny 0 13 Antoni Szczepaniak
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny
Stanisław Andrzej Szczygieł Radny 0 14 Stanisław Andrzej Szczygieł
Stanowisko
Radny
Zuzanna Włoch Radna 0 16
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radna
Tadeusz Wiak Radny 0 17 Tadeusz Wiak
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny
Antoni Pytyś Radny 0 18 Antoni Pytyś
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny