Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubartów

Kierownictwo urzędu

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejność Zdjecie Dane
Krzysztof Kopyść Wójt 0 1 Krzysztof Kopyść
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wójt
Telefon
818553586
Godziny przyjęć i numer pokoju

w godz. pracy urzędu, pok. nr 24

Dariusz Krzysztof Trąbka Zastępca Wójta 0 3 Dariusz Trąbka
Stanowisko
Zastępca Wójta
Telefon
818545918
Godziny przyjęć i numer pokoju

w godz. pracy urzędu, pok. nr 22

Katarzyna Brzozowska Sekretarz 0 4 Katarzyna Brzozowska
Imię i nazwisko
Stanowisko
Sekretarz
Telefon
818545907
Godziny przyjęć i numer pokoju

w godz. pracy urzędu, pok. nr 26

Anna Jankowska Skarbnik 0 6
Imię i nazwisko
Stanowisko
Skarbnik
Telefon
818545915
Godziny przyjęć i numer pokoju

w godz. pracy urzędu, pok. nr 28