Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubartów

Skład Rady Gminy

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejność Zdjecie Dane
Stanisław Adam Borzęcki Przewodniczący Rady Gminy 0 1 Stanisław Adam Borzęcki
Stanowisko
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Andrzej Foltyn Wiceprzewodniczący Rady 0 2 Sławomir Andrzej Foltyn
Stanowisko
Wiceprzewodniczący Rady
Robert Stanisław Piętka Wiceprzewodniczący Rady 0 3 Robert Stanisław Piętka
Stanowisko
Wiceprzewodniczący Rady
Stanisław Andrzej Szczygieł Wiceprzewodniczący Rady 0 5 Stanisław Andrzej Szczygieł
Stanowisko
Wiceprzewodniczący Rady
Grzegorz Gdula Radny 0 6 Grzegorz Gdula
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny
Waldemar Kuchciak Radny 0 7 Waldemar Kuchciak
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny
Andrzej Józef Kwaśny Radny 0 8 Andrzej Józef Kwaśny
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny
Anna Agnieszka Lipska Radna 0 9 Anna Agnieszka Lipska
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radna
Mirosław Adam Mika Radny 0 10 Mirosław Adam Mika
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny
Stanisław Mysiak Radny 0 11 Stanisław Mysiak
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny
Waldemar Bolesław Pawlina Radny 0 12 Waldemar Bolesław Pawlina
Stanowisko
Radny
Jerzy Paweł Piekarczyk Radny 0 13 Jerzy Paweł Piekarczyk
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny
Leszek Wasak Radny 0 14 Leszek Wasak
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny
Tadeusz Wiak Radny 0 15 Tadeusz Wiak
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny
Łukasz Hubert Wojtunik Radny 0 16 Łukasz Hubert Wojtunik
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny